Dil seçimi

Bizi Biz Yapan Politikalarımız

Kaliteyi ve İş Sağlığı Güvenliğini bir temel felsefe olarak benimseyen GÜN İNŞAAT; Merkez ve Şantiyelerinde tüm çalışanları ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, kalite ve çevre yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir. Bulunduğumuz bölge ve sınırları dışında Sanayinin yapı taşı sloğanı ve sorumluluğu ile hizmet kalitesini odak noktasında tutmaktadır. 

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için GÜN İNŞAAT’ın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

 •   İnşaat sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

 •   Hizmet kalitemizle yapı sektörü pazarında her alanda yapıların inşası için tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,

 •   Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,

 •   Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, yasal, diğer ve uygulanabilir şartları yerine getirirken, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum gösterip taahhüt ederken Kalite ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirerek Kalite & İSG performansının arttırmak,

 •   İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,

 •   Kalite ve İSG yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,

 •   Şantiyelerimizde atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin içselleştirilmesini sağlamak,

 •   Risk odaklı yaklaşımla, riski kaynağında önlemek, meslek hastalıklarını en aza indirgemek,

 •   Güvenli ve Sağlıklı çalışma koşulları sağlamak, çalışanlarımızın tüm süreçlere katılımlarını

  teşvik etmek, sıfır İş kazası prensibiyle çalışmayı hedeflemek,

  GÜN İNŞAAT ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza ve topluma katma değer yaratmak ana prensibimizdir.