Kentsel Dönüşüm Konutlarına İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Düşürüldü

Kentsel Dönüşüm Konutlarına İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Düşürüldü
Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karar’da değişiklik yapıldı. Bu KDV oranlarının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu karara göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz sahiplerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Bu karardan önce, taşınmaz sahiplerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda uygulanan kdv yüzde 18’di.

Alınan yeni kararla ise, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı sahipleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.