Şehirlere Akustik İmar Planı Düzenlemesi – 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şehirlerde akustik imar planı düzenlemesi yapılacağını ve bununla birlikte sessiz ve sakin alanların yeniden düzenleneceğini belirtti.

Şu ana kadar 17 ilin Çevresel Gürültü Eylem Planlarının ilgili belediye başkanlıkları tarafından tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, Denizli, Ankara ve İzmir illerinde ise çalışmalara devam edildiğini dile getirerek gürültü ile mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Düzenlemeler Yönetmelik Çerçevesinde Yürütülüyor

Bu konuda hukuki ve teknik düzenlemeler, Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olarak hazırlanan yönetmelik çerçevesinde yürütülüyor.

Yönetmelikle; “ulaşım kaynakları, şantiye faaliyetleri, endüstri tesisleri, işyerleri, atölyeler, imalathaneler, eğlence yerleri için çevresel gürültü sınır değerleri getirilmiştir” maddesiyle, bu alanlar içerisinde kimsenin fazla gürültü yapamayacağı vurgulanıyor.

Gürültü Ölçümleri Devam Ediyor
Bakan Kurum, sıcak nokta olarak isimlendirilen yerleri belirleyerek işe başladıklarını belirterek “Akustik planlamanın yapılabilmesi, yerleşim alanları ve açık arazideki sessiz ve sakin alanların oluşturulması için hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas alınması zorunluluğu getirildi” diyerek belediyelerin eylem planlarında alınan kararları uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.